GDPR

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Srdečně Vás zdravíme na našich internetových stránkách. Jsme potěšeni, že máte zájem o naši firmu. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou tady v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně.

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

 Ing. Jana Oslanská, IČ: 72780207    Simona Bortlíková MSc. IČ: 09296123

Respektujeme vaše soukromí ať se jedná o jakoukoliv informaci, kterou můžeme ukládat při provozu svých stránek.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

  • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
  • nám pošlete poptávku na služby,
  • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:

  • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,
  • IP adresa,
  • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,
  • cookies.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovaly zpět s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Cookies (oprávněný zájem)

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany mého serveru.

Vaše práva

Můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinny uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kontaktní údaje

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás.